Giovanni miller internet dating scams dating find online single wide world

Každý družijník bude označen znamením kalicha jak na štítu, tak na svém varkoči. Husité se budou moci dostrojit i přímo na akci ve workshopu v dopoledních hodinách.

giovanni miller internet dating scams-54

Každý zájemce o příslušnost ve skupině křižáků by si měl rezervovat místo vyplněním elektronického formuláře zde.Každý družijník bude označen znamením červeného kříže jak na štítu, tak na svém varkoči. Templáři se budou moci dostrojit i přímo na akci ve workshopu v dopoledních hodinách.Každý zájemce o příslušnost ve skupině templářů by si měl rezervovat místo vyplněním elektronického formuláře zde. Letos již nebude možnost vyrábět si výstroj na Slamburku ve workshopu. Slamburk je hrad postavený z balíků slámy nedaleko Borovan u Českých Budějovic.Bitva o Slamburk je tématická akce pro širokou veřejnost a zejména pro děti, které se mohou bitvy přímo účastnit.

———————————————————— Podmínky členství v družině: Pro pestrost akce a umocnění zážitků je zavedeno, že členové družin budou označeni erbem svého rodu (Vítkovců, husitů, křižáků či templářů, nebo libovolným znakem v případě družiny potulných rytířů) a to na varkoči a na štítu.

Každá družina má svého velitele, který je vždy poblíž své korouhve.

Korouhev je po celý den viditelně vztyčena a nošena buď samotným šlechticem, nebo jeho vlajkonošem.

Členové družin budou celý den soutěžit ve jménu svého rodu, za své druhy, za své barvy.

Pod svojí korouhví budou vedeni do závěrečné bitvy. Počet členů v každé družině je omezen na 30 jednotlivců.

Doporučujeme vám si členství ve vybrané družině rezervovat.