Xxx dating biz

Det er også bekymringer over at eksistensen av vil føre til lovgivning som gjør bruken av domenet påbudt for pornografisk materiale, som igjen vil føre til juridiske konflikter over definisjonen av «pornografisk», ytringsfrihet og jurisdiksjon.

RFC 3675, med tittelen «Considered Dangerous», diskuterer enkelte av disse motforestillingene.

I mellomtiden hadde USAs handelsdepartement protestert mot opprettelsen av dette domenet som svar på påstander om at det ville legitimisere pornografi. år for domener, men prosessen for registreringer ble ikke offentliggjort samtidig.

Noen av motforestillingene til et .xxx-domene (for eksempel problemet med lovgivning, gjeldende for et konsistent moralbegrep for hele verden) ville minskes hvis domenet var et subdomene under et nasjonalt toppnivådomene. mai 2006 finnes domenet xxx.us, og det er til salgs i følge domenets WHOIS-oppføring. På sitt møte i mars 2006 formulerte GAC et bekymringsbrev til ICANN’s styre angående På bakgrunn av alt dette valgte ICANN’s styre den 10. Imidlertid er opprettelsen av et slikt domene fremdeles mulig, ettersom de amerikanske senatorene Max Baucus (demokrat, Montana) og Mark Pryor (demokrat, Arkansas) har foreslått å pålegge opprettelsen av domenet gjennom lovgivning.Det er dog uklart hvordan slik lovgivning skulle kunne pålegge ICANN en forpliktelse til å opprette .xxx-domenet uten å komme i konflikt med påstanden om at ICANN ikke er USA-kontrollert. januar 2007 la ICANN frem et revidert forslag til en offentlig høringsrunde Den 30.Søkere vil bli undersøkt før godkjenning og deres eksisterende nettsteder sjekket for å sikre at de har tilhørighet innen pornounderholdning.En prosedyre for protester etter registrering finnes også.

Standarder så som å ikke markedsføre seg mot mindreårige må overholdes er et foreslått toppnivådomene (TLD) for Internett, ment som en frivillig valgmulighet for pornografiske nettsteder. mai 2006, reverserte ICANN sin avgjørelse, Det finnes en alternativ implementering av fra New.net, en privat domeneregistreringstjeneste uten forbindelse til ICANN, via en alternativ DNS-rot.Navnet er inspirert av den tidligere MPAA og BBFC X-klassifiseringen av filmer, som nå vanligvis brukes om pornografiske filmer som "XXX". juni 2005 at ville bli opprettet som et sponset toppnivådomene på linje med .aero, .travel etc. Et annet uoffisielt .xxx-TLD var tidligere tilgjengelig gjennom det alternative DNS-rot systemet som ble administrert av det nå nedlagte Alter NIC.Et g TLD (generisk toppnivådomene) for pornografisk materiale ble foreslått som et verktøy for å håndtere konflikten mellom de som ønsker å tilby og benytte seg av slikt materiale via Internett, og de som ønsker å hindre tilgang til det, for barn og unge eller for ansatte ved arbeidsplasser.Tilhengerne av ideen hevder at det vil være enkelt for foreldre og arbeidsgivere å blokkere hele toppnivådomenet, i motsetning til å bruke mere kompliserte og upålitelige innholdsbaserte filtreringsmetoder, uten å legge restriksjoner på de som legitimt kan og ønsker å bruke slike nettsteder.Kritikerne til ideen hevder at ettersom det ikke er noe krav om at tilbyderne av pornografisk materiale skal bruke .xxx-TLD’et, så vil pornomateriale fremdeles være vanlig på andre domener.Dermed vil det ikke være effektivt for å hindre tilgang, og vil bare lage et nytt «landrush» når registranter av pornografiske .com-domener vil forsøke å duplisere sine registreringer i .xxx-domenet, i konkurranse med operatører som håper å få registrert ønskede navn som ikke er tilgjengelige på andre TLD’er.